پیوند بلوک استخوان ایمپلنت

خانم دکتر ترمه و آقای دکتر ابراهیمی

 پیوند بلوک استخوان ایمپلنت

پیوند استخوان فرآیندی است که در صورت عدم حجم و کیفیت مناسب استخوان معمولا قبل کاشت ایمپلنت صورت میگیرد تا ایمپلنت های دندانی در درست ترین مکان خود قرار بگیرند.پیوند بلوک استخوان ایمپلنت به روش ساندویچ ترکیبی از دو روش پیوند اتوگرفت و  آلو گرفت میباشد که همزمان با کاشت ایمپلنت صورت می گیرد.

پیوند بلوک استخوان ایمپلنت ، پیچ استوانه ای شکل است که در استخوان فک قرارمی گیرد و با استخوان جوش می خورد. در صورت از دست رفتن دندان، استخوان تغییر شکل پیدا کرده و تحلیل می رود، در نتیجه نیاز به پیوند استخوان داریم.برای انجام پیوند استخوان چندین تکنیک وجود دارد.

روش پیوند بلوک استخوان ایمپلنت یا ساندویچ مدل خاصی از پیوند استخوان است که همزمان با کاشت ایمپلنت انجام می شود. در این تکنیک از استخوان افراد دیگری برای شبیه سازی ساختار استخوان خود فرد استفاده می شود. یک لایه از استخوان خود فرد در صورت امکان بر روی سطح ایمپلنت قرار داده می شود سپس لایه دیگری از استخوان فرد دیگر بر روی آن قرار می گیرد، این کار باعث تکثیر استخوان اسفنجی در استخوان خود فرد می شود.
لایه بیرونی دارای پوسته ای از استخوان فرد دیگری است که پوسته استخوانی را در استخوان خود فرد شبیه سازی می کند.
همچنین از یک غشا مانع استفاده می شود که استخوان فرد دیگر را نگه دارد و جلوی سلول هایی که باعث کاهش پیوند می شوند را بگیرد.
با ترکیب این مواد بهترین پیوند بلوک استخوان  ایمپلنت را خواهیم داشت . این روش زمان درمان را کاهش می دهد و جراحی دو مرحله ای را حذف می کند ، هزینه را کاهش می دهد و نتایج مثبتی را در پی دارد.


برچسب ها :

هزینه پیوند بلوک استخوان ایمپلنت

روش پیوند بلوک استخوان ایمپلنت

پیوند بلوک استخوان ایمپلنت