دندان کرسی

خانم دکتر ترمه

دندان کرسی

یکی از دندان های که تاثیر به سازی در زیبایی دارد دندان کرسی می باشد. این نوع از دندان ها ، دندان‌های آسیا یا دندان‌های کرسی گونه‌ ای از دندان‌ها می باشند که به نسبت دیگر دندان‌ها بزرگتر هستند و برای خرد کردن غذا به کار می‌روند.

البته تعداد دندان های آسیا به طور معمول در انسان شش عدد است.

دندان های آسیا به سه گونه تقسیم می‌شوند: دندان‌های آسیا کوچک، دندان‌های آسیا بزرگ و دندان عقل .برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دندان های انسان به سایت https://fa.wikipedia.org/wiki/مراجعه کنید.

در نظر بگیرید که قبل از دندان عقل دو دندان اسیای بزرگ وجود دارد که تمام نیروی جویدن فک با این دو دندان صورت می گیرد. این دو دندان و دندان عقل در که به دندانهای کرسی معروفند. در واقع در هر طرف فک سه  دندان‌های کرسی و در مجموع دهان 12 دندان کرسی در یک شخص بالغ دیده میشود به شرطی که دندانهای عقل رویش پیدا کرده باشد.


برچسب ها :

دندان آسیاب

تاثیر کشیدن دندان کرسی

درمان دندان کرسی

دندان کرسی

خرابی دندان کرسی