دندان عفونی

خانم دکتر ترمه و آقای دکتر ابراهیمی

 دندان عفونی

دندان عفونی کیست پراز چرک است که از اطراف ریشه بیرون می زند.

انواع عفونت دندان :

* التهاب استخوانی در صورتی که عفونت به استخوان نگهدارنده دور دندان محدود بماند التهاب استخوانی رخ می دهد.حساس بودن دندان در اثر ضربه تز عوارض این عفونت است.

*سلولیت در صورتی که عفونت ار استخوان خارج و وارد بافت نرم شود و ایجاد تورم کند . در این حالت عفونت در یک ناحیه متمرکز و چرکی نمی شود.

*آبسه اگر عفونت در یک محل متمرکز شود و چرکنیز ایجاد شود آبسه تشکیل می دهد.

علام عفونت :

درد ، تورم ،دچار عفونت شدن قسمتی از دهان ،بوی بد دهان ،درمان نکردن آن باعث تب و لرز و استفراغ می شود.

درمان این عفونت  دندان باید هر چه زودتر توسط دندان پزشک صورت بگیرید .بعد از تشخیص دندان پزشک برای درمان اقدام می کند .البته جراحی عفونت دندان بعد از برطرف کردن چرک از جراح تشخیص بدهد که دندان باید کشیده شود صورت می گیرد

شست شویی دهان با آب گرم و نمک قبل از مراجعه به دندان پزشک لازم است.


برچسب ها :

تشخیص دندان عفونی

دندان عفونی

درمان دندان عفونی