نحوه نگه داری دندان شیری

خانم دکتر ترمه و آقای دکتر ابراهیمی

نحوه نگه داری دندان شیری

مراقبت از دندان های شیری برای والدین تقریباً جدی گرفته نمی‌شود. دندان‌های شیری کودکان نیز باید حفظ و مراقبت شود چراکه مراقبت از این دندان‌ها سبب زیبایی بیشتر و بهتر دهان و دندان‌ها در سن بلوغ می‌گردد.

دندان‌های شیری دندان‌های شیری مانند دندان‌های سن بلوغ بسیار پراهمیت می‌باشند، ازاین‌رو حفظ و نگهداری آن‌ها نیز دارای اهمیت فراوانی است.

عوامل بسیاری باعث از بین رفتن زود هنگام دندان‌های شیری می‌شوند. درست است که دندان‌های شیری به‌مرورزمان می‌افتند و از بین می‌روند، اما نگهداری از دندان شیری بسیار مهم می‌باشد مخصوصاً والدین باید اطلاعات کافی و جامع را در رابطه با نگهداری از دندان شیری داشته باشند. به این موضوع توجه فرمایید که مراقبت از دندان‌های شیری مثلاً در مقطع سه‌سالگی باید بیشتر از هر زمان دیگری انجام گیرد. دندان‌های شیری کودکان باید موردتوجه قرار گیرد.

متاسفانه برخی از کارها که برای نگهداری نامناسب می‌باشند را والدین بیشتر و با کیفیت بالاتری انجام می‌دهند.


برچسب ها :

نحوه نگه داری دندان شیری

راه های نگه داری دندان شیری

نحوه نگه داری دندان شیری کودکان

نگه داری دندان شیری کودکان