دندان کرسی

دندان کرسی

یکی از دندان های که تاثیر به سازی در زیبایی دارد دندان کرسی می باشد. این نوع...

ادامه مطلب
ایمپلنت اندواستیل

ایمپلنت اندواستیل

در واقع ایمپلنت دندانی باعث تثبیت و نگهداشت استخوان باقیمانده می‌گردد و سرعت تحلیل آنان را کم می‌کند. بنابراین کیفیت...

ادامه مطلب
عوارض شیمی درمانی بر روی دهان و دندان | کاهش عوارض  شیمی درمانی برروی دهان ودندان

عوارض شیمی درمانی بر روی دهان و دندان | کاهش عوارض شیمی درمانی برروی دهان ودندان

پیشگیری و درمان عوارض دهان و دندان ناشی از درمان سرطان شامل شناسایی بیماران در معرض خطر، شروع اقدامات پیشگیرانه قبل از...

ادامه مطلب