انواع ایمپلنت براساس نوع و شکل و روش کاشت

انواع ایمپلنت براساس نوع و شکل و روش کاشت

خانم دکتر ترمه

انواع ایمپلنت براساس نوع و شکل و روش کاشت

پایه ایمپلنت دندان  مانند ریشه دندان داخل استخوان قرار گرفته و استخوان فک به دلیل ساپورت توسط ایمپلنت  دندان تحلیل نمیرود. بنابراین فرم صورت، کمتر دستخوش تغییرات ناشی از از دست دادن دندان میشود.ایمپلنت دندان به طور معمول در دو جلسه کار گذاشته می شود و عموما هنگامیکه شما تحت بی حسی موضعی هستید یک جراح دهان و دندان، پریودنتیست، و یا دندانپزشک عمومی آن را کار می گذارد.

تقسیم بندی انواع ایمپلنت دندان

ایمپلنت را براساس فاکتورهای مختلف دسته بندی می کنند که در ادامه به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت.

انواع ایمپلنت براساس روش کاشت:

-ایمپلنت فرو رونده

در این روش ابتدا یک پیچ داخل استخوان فک فرو رفته و تاج دندان بر روی آن قرار می گیرد. این روش بسیار رایج بوده و حتی نیازی نیست که تعداد دندان سوار شده با تعداد پیچ موجود در فک مساوی باشد.

-ایمپلنت برسازی درون کاشت دندانی

اما در این حالت، ابتدا پایه فلزی را در زیر لثه و روی استخوان فک می چسبانند تا بتواند دندان را نگه دارد. کاربرد ایمپلنت برسازی برای افرادی است که از متحرک بودن دندان های مصنوعی آزرده هستند و می خواهند این دندان ها ثابت شود.

انواع ایمپلنت دندان بر اساس متصل کننده ها

 ایمپلنتهای دندانی بر اساس نوع یا شکل سرشان نیز دسته بندی میشوند:

 متصل کننده شش ضلعی داخلی

این متصل کننده ها شکل شش ضعلی (هگزاگونال) دارند و به صورت سوراخی در سر ایمپلنت هستند که دندانپزشک اباتمنت یا ترمیم را در آن پیچ میکند.

 متصل کننده شش ضلعی خارجی:

این متصل کننده شش ضلعی شکل، در راس سر ایمپلنت قرار میگیرد.

 متصل کننده هشت ضلعی داخلی:

این متصل کننده هشت ضعلی شکل (اکتاگونال) به شکل سوراخی در سر ایمپلنت دندانی است که دندانپزشک اباتمنت یا ترمیم را در آن پیچ میکند.


کاربردهای ایمپلنت دندان

هدف نهایی روش ایمپلنت این است که هم زیبایی و هم سلامت دهان و دندان را به دنبال داشته باشد بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، ایمپلنت سه کاربرد اصلی دارد:

-اولین کاربرد ایمپلنت دندان پر کردن جای خالی دندان هایی است که کشیده شده اند و یا دندان های میسینگ یا غایبی که نتوان با ارتودنسی جای خالی آنها را پر کرد.

-در برخی از افراد فاصله ای بین دندان ها وجود دارد که این فاصله در حال زیاد شدن است. در صورتی که ارتودنتیست تشخیص دهد که امکان پر کردن این فاصله با ارتودنسی امکان پذیر نیست، می توان با کمک ایمپلنت این فاصله را پر کرد.

-ممکن است که دندان شما فرم زیبای خود را از دست داده باشد در این حالت شکل دندان ها زیبایی خود را از دست می دهد به ویژه اگر این بدشکلی در دندان های جلو رخ داده باشد. در این صورت می توان با کمک ایمپلنت دندان، زیبایی را مجددا به دندان ها باز گرداند.

 


برچسب ها :

انواع مختلف ایمپلنت دندان

انواع ایمپلنت دندان

انواع ایمپلنت براساس نوع و شکل