آپیکو چیست

خانم دکتر ترمه و آقای دکتر ابراهیمی

آپیکو چیست جراحی آپیکو زیرمجموعه‌ای از گروهی از جراحی‌های اندودنتیک (درمان ریشه) است که شامل جراحی‌های تصحیحی ریشه هم می‌شود. نام صحیح تر این جراحی، جراحی رتروگرید است (چون به‌جای تاج دندان از مسیر عکس یعنی خود ریشه، درمان با جراحی روی ریشه صورت می‌گیرد). درجراحی دندان بعد از کنار زدن لثه و بافت‌های پوشاننده استخوان، امکان دسترسی به انتهای ریشهٔ دندان داخل استخوان فک فراهم می‌شود. بعد از دسترسی بسیاری از استخوان اطراف انتهای ریشه در صورت نیاز برداشته می‌شود تا امکان مشاهدهٔ ریشهٔ دندان فراهم شود. سپس اطراف ریشهٔ دندان از بافت‌های احتمالی که می‌توانند حتی کیست باشند پاک‌سازی‌شده وقسمت های ضایعهٔ خارج‌شده برای ارسال به آزمایشگاه پاتولوژی کنار گذاشته می‌شود. در پایان در بیشتر ابن جراحی‌ها، مقادیری از انتهای ریشهٔ دندان قطع‌شده و کانال‌های ریشه با ماده‌ای پر می‌شود. این عمل جراحی دندان مانند بقیه جراحی ها باید بهداشت را رعایت کنیم و بعد از یک هفته برای معاینه به دندان پزشک مراجعه کنیم.


برچسب ها :