مزیودنس (دندان اضافی)

خانم دکتر ترمه و آقای دکتر ابراهیمی

مزیودنس (دندان اضافی) متدوالترین و شایع ترین مشکل در آمدن دندان اضافی در کودکان است.این نوع دندان در جلوی دهان و بین دندان های جلوی وسطی در کی آید. علت به وجود آمدن این دندان فعالیت بیش از اندازه لا مینای دندان است.لامینای دندان نوعی بافت اپی تلیای است که منجر به تشکیل جوانه دندان می شود. سه نوع مزیودنس وجود دارد: 1-دندان مکمل یاسپلمنتاری 2-دندان دائمی یا رادیمنتاری 3-دندان وارون این ناهنجاری باعث می شودکه ریشه دندان جلوی تحت تاثیر دندان اضافی قرار بگیرد.و در بعضی مواقع از کنار دندان بیرون می زند. این ناهنجاری به وسیله دندان پزشک معاینه شده و بعد از تشخیص آن جراح با جراحی ،این دندان اضافی را از لثه خارج می کند.


برچسب ها :