کامپوزیت های نوری

خانم دکتر ترمه و آقای دکتر ابراهیمی

کامپوزیت های نوری کامپوزیت های که امروزه استفاده می شوند به صورت خمیر هستند که به تاباندن نود به آنها سفت می شوند که به کامپوزیت نوری نامیده می شوند. این کامپوزیت ها دارای ماده ای به نام مونومر هستند که دربرابر نور سفت شده و تبدیل به پلیمر می شود. این نوری که دندان پزشکان از آن استفاده می کنند به صورت طیف نوری آبی نامرئی است. این نور تا 2میلیمتر در دندان فرو می رود ،برای همین دندان پزشک در هنگام قرار دادن کامپوزیت روی دندان باید نور را لایه به لایه به کامپوزیت برای سفت شدن بتاباند. اگر نور به طور کافی به ماده تابیده نشود ،ماده به خوبی سفت نشده ومیشکند. دستگاهی که این نور را می تاباند به اسم لایت کیور نام دارد.این دستگاه در شکل ها و فرم های متفاوتی وجود دارد. دراصل دو نوع اصلی وجود دارد نوع هالوژنی و نوع LED که جدیدترین این دستگاها است. از این دستگاه برای سفید کردن دندان نیز استفاده می شود . باید متذکر شد که استفاده از این نور برای دندان هیچ ضرری نداردولی برای چشم مضر است.برای همین دندان پزشکان از عینک ها یا حفاظ های نارنجی رنگ استفاده می کنند.


برچسب ها :