دپیگما نتاسیون لثه

خانم دکتر ترمه

دپیگما نتاسیون لثه

ملانین ،کاروتن،هموگلوبین شایع ترین پیگمان های طبیعی هستند که در ایجادرنگ نرمال لثه موثر هستند.دپیگمانتاسیون لثه داخلی رسوب بیش از حد ملانین روی لثه است که باعث سیاه شدن لثه میشود. رنگ دپیگمانتاسیون  لثه ملانین دهان از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره و سیاه متغیر است. این بیماری باعث آسیب زایی به بافت های نرم همراه درد و التهاب و خونریزی می شود. برای برطرف کردن این درد از داروهای ضد درد و ضد التهاب و خصوصا دارهای استروئیدی استفاده می شود.

برای درمان دپیگمانتاسیون لثه از روش های گوناگون استفاده می کنند. دندان پزشکان از روش جراحی کرایوسرجری ،تراش لثه توسط فرز و الکتر و سرجری ،لیزر که اخیرا برای این بیماری به کار میرود. این رنگ دانه های لثه ای که دچار مشکل می شوند اکثرا در بانوان و کسانی که لبخند طولانی دارند به چشم می خورد.

دندان پزشکان از لیزرهای Nd:YAc وDiod با توجه به طول موجشان استفاده می کنند. عده ای از دیگر دندان پزشکان از لیزرهای Erbium و یا حتی لیزرco2 استفاده می کنند. استفاده از این لیزر ها به خاطر طول موج ها که آب موجود در لثه جذب می شود. لیزر برداشتن لایه سطحی سلول های که نقش تولید ملانین را برعهده دارند و باعث تغییر رنگ لثه می شوند که توسط لیزر از بین میرود.

برای برطرف کردن دپیگمانتاسیون لثه با دکتر علیرضا ابراهیمی و خانم دکتر ترمه تماس بگیرید.


برچسب ها :

دپیگما نتاسیون لثه

قیمت دپیگما نتاسیون لثه

درمان پیگمانتاسیون لثه