اپکسیفیکاسیون دندان

خانم دکتر ترمه و آقای دکتر ابراهیمی

اپکسیفیکاسیون دندان به عملی که برای تحریک رشد ریشه یا بسته شدن نوک ریشه انجام میشود اپکسیفیکاسیون میگویند. این عمل در مواردی کار برد دارد که نوک ریشه (اپکس)باز است.باز بودن نوک ریشه در دندان های که به طور کامل رشد نکرده است. درمان باز بودن نوک ریشه عوارض و پیچیدگی های دارد که امکان بسته آن بسیار سخت یا غیر ممکن است. در طول درمان ،دارویی در داخل دندان قرار میگیر و بعد با مواد موقتی پر می شود. طول درمان این بیماری بستگی به شرایط تشکیل سد بافتی در نوک ریشه دارد. این مدت 2تا 4ماه تعیین میشود. *انجام این عمل از عفونت خارجی ریشه دندان پیشگیری می کند. *ظاهر طبیعی دندان حفظ می شود و فرد می تواند با خیال راحت غذا را جویده و دندان های طبیعی خود را داشته باشد. *به محافظت از دندان های دیگر نیز کمک می کند.به این صورت دندان های دیگر کمتر مورد فرسایش یا پوسیدگی قرار می گیرند. البته باید در نظر بگیریم که این عمل توسط دندان پزشک انجام می شود . برای سیل کردن اپکس باز ریشه دندان متخصص از ماده ای بانام MTA (مخلوط معدنی سه اکسیده)استفاده می شود .


برچسب ها :