دندان هوچینسون

خانم دکتر ترمه و آقای دکتر ابراهیمی

دندان هوچینسون دندان هوچینسون در اثر قرار گرفتن جنین در معرض سفلیس مادر زادی در رحم مادر ایجاد می شود. این بیماری یک عفونت باکتریایی که از طریق تماس جنسی منتقل می شود. هوچینسون دارای مراحله متخلف است: *اولیه *ثانویه *پنهان *سه گانه *مادزادی ظاهر میخی شکل ،این نوع دندان ها کوچک تر از حالتعادی هستندو فاصله زیادی از هم دارند. بعد از مشاهده این بیماری باید به دندان پزشک مراجعه کرد .اولین کاری که دندان پزشک انجام می دهد تشخیص بیماری است و در مراحل بعد بیمار را برای درمان سفلیس به پزشک متخصص معرفی می کند تا این بیماری درمان شود . بعد از درمان سفلیس دندان پزشک به درمان اختلال دندان می پردازد. برای درمان از ترمیم ،تاج،بریج و پر کردن استفاده می کند.


برچسب ها :