دندان هوچینسون | درمان دندان هوچینسون

دندان هوچینسون | درمان دندان هوچینسون

خانم دکتر ترمه

دندان هوچینسون | درمان دندان هوچینسون

دندان هوچینسون در اثر قرار گرفتن جنین در معرض سفلیس مادر زادی در رحم مادر ایجاد می شود. این بیماری یک عفونت باکتریایی که از طریق تماس جنسی منتقل می شود.

دندان  هوچینسون دارای مراحله متخلف است:

*اولیه*ثانویه *پنهان *سه گانه *مادزادی ظاهر میخی شکل ،این نوع دندان ها کوچک تر از حالت عادی هستندو فاصله زیادی از هم دارند.

نشانه ها و روش های درمان دندان هوچینسون:

در واقع علاوه بر ظاهر میخی شکل، این نوع دندان ها کوچک تر از حالت عادی هستند و فاصله زیادی از هم دارند. اگر تصور می کنید کودک شما مبتلا شده است، برای تشخیص به دندانپزشک مراجعه کنید.

اگر دندانپزشک به این نتیجه رسید که کودک به دندان هوچینسون مبتلا شده است، گام بعدی درمان است. اولین و مهم ترین گام در درمان پزشکی، درمان سفلیس کودک است. بنابراین مراجعه به پزشک اطفال ضروری است. دومین گام پرداختن به اختلال دندان است. گزینه های زیر امکان پذیر است:

-ترمیم دندان

-تاج

-بریج

-پر کردن


برچسب ها :

دندان هوچینسون

درمان دندان هوچینسون