بهترین دکتر دندانپزشکی در تهران

هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ | قیمت هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ

خانم دکتر ترمه

 هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ | قیمت  هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ

ایمپرشن کوپینگ

امروزه دنیا در حال پیشرفت می باشد  و این پیشرفت در دندانپزشکی قابل مشاهده است . با ورود انواع ایمپلنت ها و مواد پر کننده که با بدن سازگاری بیشتری دارند دنانپزشکی را متحول کرده است . ایمپرشن کوپینگ برای انتقال ویژگی‌های یک ایمپلنت یا اباتمنت در دندانپزشکی کاربرد دارد، با کمک ایمپرشن کوپینگ مکان دقیق فیکسچر بر روی فک، شبیه‌سازی‌شده مشخص می‌شوند.

ایمپرشن کوپینگ در واقع این هم یکی دیگر از راههایی است که می توان از دندان های بهتری برخوردداری شویم .

اما در این مورد هنگامی که ایمپلنت دندان به استخوان فک جوش می خورد لازم است پس از آن از طریق ایمپرشن کوپینگ محل اتصالات و رابط آن قالبگیری شود.

در حقیقت آن قطعه که با اتصال به ایمپلنت اطلاعات لازم در محل را انتقال می دهد ایمپرشین نامیده می شود .ایمپرشن کوپینگ پروتز دندانی به عنوان جزئی از سیستم ایمپلنت که باعث رابط مکانی بین ایمپلنت و ریج و سایر ساختارها می شود.

این نوع ایمرشن کوپینگ به شکل های متفاوتی در بازار وجود دارد. روش استفاده از آن به این صورت است  که دندان پزشک بعد از اینکه هیلینگ ها را از روی فیکسچر کاشته شده در فک بیمار باز کردند، این ایمپرشن کوپینگ را روی فیکسچر می بندند و قالب گیری می کنند.

انواع ایمپرشن کوپینگ به دو صورت قالب گیری می شود :

*قالب باز open tray: یعداز قالب گیری پیچ ها  توسط آچار  از ایمپرشین کوپینگ باز کرده و از دهان خارج می کنند.

*قالب close tray: بعداز قالب گیری پیچ ها از روی آن باز شده و ایمپرشین کوپینگ داخل ماده قالب گیری می شود.


برچسب ها :

کاربردهیلینگ و ایمپرین کوپینگ

هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ در تهران

قیمت هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ

هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ


معرفی توسط خانم دکتر ترمه :

دکتر مریم زندیه دکتر دندانپزشکی در ولیعصر جراح- دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و دندان دارای بورد تخصصی فارغ التحصیل دکترای عمومی از اصفهان و دکترای تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی و با 18 سال سابقه کار ،3 سال عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز و مدرس سابق جهاد دانشگاهی تهران دارای سابقه خدمت در کلینیک‌ و درمانگاه های متعدد خیریه