هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ | قیمت هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ

هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ | قیمت هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ

خانم دکتر ترمه

 هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ | قیمت  هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ

امروزه دندان پزشکی پیشرفت کرده است . هنگامی که ایمپلنت دندان به استخوان فک جوش می خورد لازم است پس از آن از طریق ایمپرشن کوپینگ محل اتصالات و رابط آن قالبگیری شود.

آن قطعه که با اتصال به ایمپلنت اطلاعات لازم در محل را انتقال می دهد ایمپرشین نامیده می شود .ایمپرشن کوپینگ پروتز دندانی به عنوان جزئی از سیستم ایمپلنت که باعث رابط مکانی بین ایمپلنت و ریج و سایر ساختارها می شود.

ایمرشن کوپینگ به شکل های متفاوتی در بازار وجود دارد. روش استفاده از آن به این صورت است  که دندان پزشک بعد از اینکه هیلینگ ها را از روی فیکسچر کاشته شده در فک بیمار باز کردند، این ایمپرشن کوپینگ را روی فیکسچر می بندند و قالب گیری می کنند.

انواع ایمپرشن کوپینگ به دو صورت قالب گیری می شود :

*قالب باز open tray: یعداز قالب گیری پیچ ها  توسط آچار  از ایمپرشین کوپینگ باز کرده و از دهان خارج می کنند.

*قالب close tray: بعداز قالب گیری پیچ ها از روی آن باز شده و ایمپرشین کوپینگ داخل ماده قالب گیری می شود.


برچسب ها :

کاربردهیلینگ و ایمپرین کوپینگ

هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ در تهران

قیمت هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ

هیلینگ و ایمپرشن کوپینگ