پیوند استخوان فک

خانم دکتر ترمه و آقای دکتر ابراهیمی

پیوند استخوان فک

استفاده از پیوند استخوان فک تنها زمانی ضروری است که واقعا برای ایمپلنت لازم باشد وهیچ راهی برای استحکام بخشی به آن نباشد.

پیوند استخوان فک برای بازگردندان وضعیت استخوان فک به حالت قبل انجام می شود.

در برخی موارد بیماری لثه ،فقدان فشار دریافت شده از دندان روی فک ناشی از جویدن ،بیماری لثه، عفونت تروما می توانند باعث تحلیل استخوان فک می شود .

برای ترمیمی ایمپلنت به استخوان محکم نیاز است ضعیف بودن استخوان مانع ازقرارگیری پست تیتانیومی در فک می شود .

مزایایی پیوند استخوان فک :
*ثبات فک و دندان: پیوند استخوان فک باعث پایداری و کمک به احیای اسکلت استخوان فک برای جراحی ایمپلنت یا ترمیمی می‌شود. در‌این شرایط بی نظمی‌های شکل استخوان فک، تصحیح و بازسازی می‌شود تا حمایت بیشتری برای درمان‌های بعدی فراهم ‌شود.
* محفاظت از فک و دندان: پیوند استخوان فک از تخریب استخوان فک که‌به دنبال کشیدن دندان، بیماری‌های پریودنتال یا‌سایر فرآیندهای تهاجمی ایجاد می‌شود، جلوگیری می‌کند.

دو روش برای پیوند استخوان فک وجود دارد :

پیوند سینوس

پیوند استخوان

بعد از جراحی پیوند استخوان فک درد و کبودی 10تا 14 روز بعد از جراحی برطرف می شود . پس از عمل جراحی دهان را با محلول آب و نمک می شوییم . می توانید از مسواک نیز  استفاده کنید.

در صورتی که خونریزی و تورم غیرقابل کنترل بود به دندان پزشک مراجعه کنید.برچسب ها :

هزینه پیوند استخوان فک برای ایمپلنت

بازسازی استخوان فک

ترمیم پیوند استخوان فک

پیوند استخوان فک