سمنتوم دندان | ارتودنسی سمنتوم

سمنتوم دندان | ارتودنسی سمنتوم

خانم دکتر ترمه

سمنتوم دندان | ارتودنسی سمنتوم

سمنتوم دندان  یکی از بافت های سخت، فاقد عروق خونی، و حاوی مواد معدنی دندان است که کل سطوح ریشه های آناتومیک دندان را پوشش می دهد. سمنتوم دندان  از بخش گردن دندان، واقع در نقطه اتصال مینای تاج دندان (خط طوق دندان) و سمان ریشه آن آغاز می شود.

نقش سمنتوم دندان :
یکی از مهم ترین عملکردهای سمنتوم  دندان اتصال دندان به حفره استخوانی پیرامون آن است که با اتصال فیبر های اصلی کلاژن الیاف لیگامان پریودنتال به سطح ریشه انجام می شود؛ دومین نقش سمنتوم دندان  این است که با رشد خود جبران مواد از دست رفته دندان را می کند که در نتیجه ساییدگی سطح اکلوزال از بین می روند؛ سومین وظیفه سمنتوم دندان  این است که با رشد مداوم خود رشد عمودی و لغزش دندان به سمت مزیال را ممکن می سازد. چهارمین عملکرد آن این است که تنظیم مجدد فیبرهای اصلی غشاء پریودنتال را به طور مداوم ممکن می سازد.

عوارض این بیماری سمنتوم دندان :

در صورتی که به دندان ضربه وارد شود، ممکن است بخش های بزرگ یا کوچکی از سمنتوم دندان از عاج دندان جدا شوند. این پارگی بیشتر در نقطه اتصال سمنتوم  دندان به عاج دندان رخ می دهد، اما ممکن است در قسمت سمنتوم دندان  یا عاج نیز باشد. ترک های عرضی ریشه دندان می توانند با شکل گیری سمنتوم  دندان جدید و اتصال مجدد بخش های جدا شده بهبود پیدا کنند.

در صورتی که سمنتوم  دندان بخش گردنی ریشه دندان را پوشش ندهد، پس از تحلیل لثه، عاج دندان که بسیار حساس است در قسمت گردن دندان بدون پوشش باقی می ماند. با افزایش سن به تدریج سمنتوم دندان  بیشتری بدون پوشش می ماند و با مسواک زدن به تدریج ساییده می شود. در نهایت دندان نسبت به دما، مواد شیمیایی و محرک های مکانیکی حساس می شود.

درمان بیماری سمنتوم دندان :
سمنتوم دندان در برابر تحلیل مقاوم تر از استخوان است، انجام درمان ارتودنسی را ممکن می سازد. زمانی که دندان با استفاده از ابزار ارتودنسی جابجا می شود، استخوان از سمت مخالفی که تحت فشار واقع شده است جذب می شود و در قسمت تحت فشار استخوان جدید شکل می گیرد. در سمتی که دندان رو به آن جابجا می شود، فشار روی استخوان و سمنتوم  دندان برابر است. می توان جذب استخوان و سمنتوم  دندان را پیش بینی کرد

 


برچسب ها :

ارتودنسی سمنتوم

بافت سخت دندان یا سمنتوم

درمان سمنتوم

سمنتوم دندان