ایمپلنت اندواستیل

ایمپلنت اندواستیل

در واقع ایمپلنت دندانی باعث تثبیت و نگهداشت استخوان باقیمانده می‌گردد و سرعت تحلیل آنان را کم می‌کند. بنابراین کیفیت...

ادامه مطلب
عوارض شیمی درمانی بر روی دهان و دندان | کاهش عوارض  شیمی درمانی برروی دهان ودندان

عوارض شیمی درمانی بر روی دهان و دندان | کاهش عوارض شیمی درمانی برروی دهان ودندان

پیشگیری و درمان عوارض دهان و دندان ناشی از درمان سرطان شامل شناسایی بیماران در معرض خطر، شروع اقدامات پیشگیرانه قبل از...

ادامه مطلب